500 millioner flere/færre fattige

September 4, 2008

Verdensbanken justerte nylig opp sitt anslag for antall fattige i verden fra i underkant av 1 milliard til 1,4 milliarder. Endringen skyldtes ikke et plutselig katastrofalt fall i levestandarden for 1/13 av verdens befolkning, men at Verdensbanken endret fattigdomskriteriene.

Inntil nylig brukte man å måle omfanget av global fattigdom ved antallet personer som (over)lever på under 1 dollar dagen. Denne fattigdomsterskelen var basert på et arbeid utført i forbindelse med World Development Report 1990, hvor tre forskere samlet informasjon fra 33 land og anslo at 1 amerikansk dollar av 1985 (Purchaser Power Parity-PPP) var en typisk fattigdomsgrense i lavinntektsland. Ut fra forbruksundersøkelser i 22 andre land anslo man at 1/3 av verdens befolkning levde i fattigdom i 1985.

Denne standarden har vært i bruk og blitt videreført i senere år, og i fjor viste siste beregning at antallet fattige var krøpet under 1 milliarder. Men nyere gjennomgang av metoden, især av anvendte prisundersøkelser, viste at det var nødvendig å endre oppjustere fattigdomskriteriet. Verdensbankens forskere har derfor satt 1,25 dollar i 2005 (PPP) som ny fattigdomsterskel og dermed anslått at 1,4 milliarder av verdens befolkning lever i fattigdom.

Alt er ikke bare sorgen. Verdensbanken har også oppjustert fattigdomsanslagene bakover i tid, og det viser seg at antallet fattige har blitt redusert fra 1,9 milliarder i 1981 til 1,4 milliarder i 2005.

Rapporten kan lastes ned og et sammendrag kan leses her.

Advertisements

Overraskende sterk vekst i USA

August 28, 2008

Det amerikanske handelsdepartementet foretok i dag en betydelig oppjustering av sine estimater for BNP-veksten i andre kvartal, melder International Herald Tribune. Opprinnelig estimat var på 1,9 prosent, mens oppjustert estimat er på hele 3,3 prosent. Veksten i andre kvartal er dermed vesentlig høyere enn 0,9 prosent i første kvartal og -0,2 prosent i fjerde kvartal 2007.

Økt vekst skyldes hovedsakelig økt eksport grunnet lavere dollarkurs, samt høyere forbruk. Sistnevnte anslås å være knyttet til utbetaling av “government tax rebates”, en amerikansk kombinasjon av skattelette og tilgodehavender på skatten.

Ifølge BBC håper de mest optimistiske at dette er begynnelsen på slutten av den økonomiske krisen som USA og – noe forsinket – Europa opplever:

“While we’re not out of the woods yet, maybe we’re beginning to see some sunlight,” said John Wilson, equity strategist at Morgan Keegan.